Content Creatie & Visuele Communicatie

Welkom bij de training Contentcreatie en Visuele communicatie! In de voorbereidende opdracht op de FB groep is je gevraagd om een voorbeeld van inspirerend beeldgebruik en een voorbeeld van slecht beeldgebruik te plaatsen. Dit is de opdracht:

Inkomer 1
Zoek een voorbeeld van inspirerend beeldgebruik.
Hiermee bedoelen we een on- of offline communicatie uiting, bijvoorbeeld een foto of illustratie in een magazine of op een website. Waarom vind jij dat tekst en beeld elkaar goed aanvullen?

Inkomer 2
Zoek een voorbeeld van slecht beeldgebruik.
Waar vind jij dat het beeld de boodschap niet verhelderd of zelfs afbreuk doet aan de boodschap?

Hieronder zie je een aantal inzendingen van andere deelnemers. Zij hebben een korte beschrijving gegeven van de reden waarom zij dit beeld goed of slecht vonden passen bij de boodschap van het artikel of de advertentie.

 

Verder op deze pagina vind je alvast wat informatie over de elementen die een rol spelen bij het creëren van visuele content. En waarom dat zo belangrijk is. Veel leesplezier en tot in de training!

 

5 redenen waarom goed gekozen beeld werkt

versdenkers-roodkapje

 

#1 We lijden aan informatie-overload

Door de vele berichten via onder andere de social-mediakanalen, lijden we aan information overload. Vergeleken met het jaar 1986 ontvangen we op de dag van vandaag 5x meer informatie. We hebben het dan over 100.500 woorden die we gemiddeld dagelijks naast ons werk binnenkrijgen. Door deze informatie-overload worden wij als gebruiker selectiever en hierdoor lezen wij gemiddeld nog maar 28% van alle woorden per bezoek.

#2 Hersens houden van visuele content

Met een gemiddelde aandachtsspanne van 8 seconden, het verwerken van visuele aanwijzingen in 1/4 seconden en het 60.000 keer sneller verwerken van visuele content tegenover tekstuele content hunkeren onze hersens naar visuele content. Hierdoor zie je ook steeds vaker dat marketeers en bedrijven zich focussen op sterke visuele content. Door de jaren heen zijn je hersens flink ontwikkeld en zien ze eenvoudig relaties tussen verschillende objecten.
Niet alleen zien onze hersens eenvoudig relaties tussen verschillende objecten. Zoals ik je hierboven al liet weten verwerken onze hersens visuele content 60.000 keer sneller dan tekstuele content. En daarom is het van belang dat wanneer je de aandacht van jouw doelgroep wilt winnen je de focus legt op visuele content en niet op tekstuele content.

#3 Visuele content overtuigt sneller

Volgens de 2014 Edelman Trust Barometer geloven wij mensen die op ons lijken eerder. Als je hier als bedrijf slim gebruik van wilt maken, adviseer ik je om referenties te publiceren op je website. Wanneer een bezoeker een referentie met een foto bekijkt of een video-referentie, is er een kans dat hij zichzelf herkent in de persoon. Daardoor neemt het vertrouwen sterk toe. En niet alleen in de referentie maar ook in jouw bedrijf. Wil je het extra goed aanpakken maak je gebruik van referenties met verschillende soorten persona’s. Hierdoor overtuig je een bredere doelgroep.

#4 We onthouden visuele content beter

Mocht je van plan zijn om binnenkort te beginnen met bedrijfsbranding, dan adviseer ik je om je te focussen op sterke visuele content. Psycholoog Albert Mehrabian toonde aan dat 93% van de communicatie non-verbaal is (uiteraard hangt dit wel af van de situatie waarin je zit). Daarbij is gebleken dat we 80% onthouden van wat we zien. Daarnaast reageren we beter op visuele content dan op tekstuele content.

#5 We snappen visuele content beter

Als je gebruik wilt maken van sterke contentcreatie, dan is het van belang dat je doelgroep snapt wat je wilt uitleggen. 65% van de wereldbevolking leert het beste door middel van visuele content. Uit een onderzoek bij receptenetiketten is gebleken dat de doelgroep de recepten beter gebruikt bij etiketten met visuele en tekstuele content. Wel 323% beter!

 

Beeldtaal=Identiteit

Door Bert Wolters

Elke merkverantwoordelijke moet zich afvragen of de toegepaste beeldtaal wel een weergave is van de identiteit, de positionering en de merkbelofte. Stel jezelf de volgende vragen:

 • Herken ik de (of tenminste één van de) merkwaarden en/of corporate story in onze fotografie/illustratie?
 • Is onze beeldtaal consistent in de middelen die we inzetten bij al onze klantcontacten? Beoordeel dit vanuit de customer journey.
 • Is verschil tussen corporate, B-to-C en B-to-B (en evt. product/dienst (pack-shots)) in je beeldtaal nodig? Durf dat automatisme onder de loep te nemen. Rationaliseer en objectiveer elke behoefte aan differentiatie, want elke differentiatie betekent per definitie een extra investering en een diffuser merkbeeld. Daar moet dus het nodige tegenover staan.
 • Hetzelfde moet je je bij elke campagne (ATL en BTL) weer afvragen. Laat het niet elke keer een apart feestje van je reclamebureau worden. Het campagnethema mag sowieso niet haaks staan op de merkstrategie; de gekozen beeldtaal dus ook niet.
 • Levert mijn briefing wel een goede basis en een kader om tot het gewenste resultaat te komen? De briefings zijn evenzo vaak de oorzaak dat er niets rendabels komt.
 • In hoeverre is mijn beeldtaal geschikt voor toepassing in (small) mobile devices? Voor de relevantie van deze overweging moet je eerst weten wat het aandeel touch points / klantcontacten is per kanaal (je kunt wel mooie geïllustreerde brochures hebben maar als vrijwel alle contacten via online of apps plaats hebben, dan heb je er weinig aan). Indien het antwoord uiteindelijk ‘Nee’ of ‘Onvoldoende’ is, is het dan mogelijk een doorvertaling te doen vanuit wat ik al heb of is een revitaliserende opbouw vanaf de basis nodig?
 • Vormt de beeldtaal een krachtig, elkaar versterkend geheel met de andere stijlelementen zoals logo, de typografie, lay-out en vormentaal? Het komt nogal eens voor dat de ontwikkeling van de beeldtaal een speeltje wordt buiten, naast of volgend op de ontwikkeling van de merkidentiteit.
 • Is mijn beeldtaal, inclusief richtlijnen, uitgekristalliseerd voor alle middelen en kanalen, gedocumenteerd en beschikbaar voor alle ‘ontwikkelaars’ en gebruikers?

 

Als voorbeeld neem ik drie willekeurige partijen uit de markt van de zogenaamde triple players. Die markt kenmerkt zich (nog) door de grote uitwisselbaarheid; er is weinig verschil in het dienstverlening. Het ‘managen’ van de merkbeleving is sowieso al belangrijk; voor deze weinig onderscheidende producten en diensten extra belangrijk. Gelukkig is een flinke set aan mogelijkheden beschikbaar om het verschil te maken. Denk aan gedrag, communicatie en de visuele presentatie (branding). Ik zoom in op de beeldtaal van KPN, UPC en Vodafone.

Fotografie

De fotografiestijl sluit helemaal aan bij de eerder vermelde uitwisselbaarheid, die kenmerkend is voor hun markt. Allemaal blij bellende en surfende mensen. KPN en UPC laten nog wel een duidelijke eigen stijl zien, maar zijn vervolgens weer niet consequent, zie de onderstaande visuals van hun B2C-sites.

   

Het door de marketeers van deze partijen intensief belaagde publiek kan onmogelijk op basis van hun fotografiestijl een herkenbare unieke merkervaring opbouwen. Daarmee zijn die beelden gedegradeerd tot niet meer dan attractieve begeleiders van de boodschap. En daar heb je ook stockmateriaal voor, al heb je dan helemaal geen uniciteit meer. Van alle investeringen door de merkverantwoordelijke is het aandeel fotografie een aanzienlijke. Erg jammer dat de effectiviteit dan zo tegenvalt.

Illustraties

Illustraties kunnen een alternatief zijn voor fotografie. Vodafone gebruikt zowel fotografie als illustraties; KPN en UPC gebruiken illustraties helemaal niet. Omdat Vodafone ze echter niet in campagnes hanteert, hebben ze een geringe associatie met het merk Vodafone. Zilveren Kruis Achmea – even een uitstapje – is daarentegen een voorbeeld van een bedrijf dat illustraties wel integraal gebruikt.

Online gebruik illustraties bij Vodafone als alternatief voor fotografie

Illustraties kunnen ook ingezet worden om de producten en diensten te verbeelden, of om onderlinge verschillen te visualiseren. Het maakt het beeld ook aantrekkelijker wanneer het de plaats inneemt van tekst. Ook hier geldt dat integraal en uniform gebruik van belang is voor merkherkenning. Van de drie slaagt KPN nog het meeste in herkenbaarheid, maar past het online weinig toe. Vodafone wil wel, maar kan geen keuze maken in de vorm, zie onderstaande afbeeldingen.   

 

Iconografie

Op het gebied van iconografie is anarchie troef. In vier punten zet ik uiteen wat er niet goed gaat. Let wel, deze punten zijn niet per definitie van toepassing op KPN, UPC en Vodafone; ik pak het fenomeen hier breder.

1. Geen duidelijk onderscheid in doelstelling en toepassing

Je kunt ze namelijk inzetten:

 • om te navigeren (zeker waar ruimte voor tekst ontbreekt – denk aan mobiele devices – en in een meertalige omgeving;
 • om een applicatie te starten (launch icon);
 • om een package (product/dienst) te illustreren – zie de voorbeelden onder ‘Illustraties’.
 • Elke soort kent andere eigenschappen en toepassingen. Zonder duidelijke toepassing is het geen goed ontwerp.

2. Interpretatietijd te kort

Een icoon moet binnen een fractie van een seconde juist geïnterpreteerd kunnen worden, althans, door het gros van de mensen die ‘m ziet. Vooral voor navigeren is dat een must. Naar vele van de onderstaande icons (die worden gebruikt voor navigatiedoeleinden) kun je echter minutenlang kijken en dan heb je nog steeds geen enkel idee. Grappig wordt het als men er dan maar verklarende tekst bij gaat zetten. Daarmee worden het overigens illustraties. Prima natuurlijk, maar pas ze dan niet toe als iconen.   

Zie ook onderstaande launch icons via de Google Play Store. Let vooral op de vaagheid als het gaat om de afzenders (steeds wisselend).

 

3. Geen coördinatie door merkverantwoordelijke

Anders dan bij de andere stijlelementen (typo, kleur, vormentaal, etc.) komen iconen overal in de organisatie tot stand, vooral in de buurt van product- en appontwikkelaars en bij de online beheerders. Het zit nog niet in de genen van menig merkverantwoordelijke om dit als een te ontwikkelen visueel stijlelement te zien en dus op die wijze te coördineren.

4. Miskennen

Ik wil het nog graag wat sterker aanzetten, want de merkverantwoordelijke is zich sowieso nog onvoldoende bewust van het heel sterk toenemende belang van iconografie in relatie tot de merkbeleving. Het aantal contactmomenten via mobile devices groeit nog steeds exponentieel. Als je je dat realiseert, dan is het raar dat de meeste aandacht nog steeds uitgaat naar fotografie die in ‘die wereld’ helemaal niet prettig toepasbaar is.