Creatieve communicatie

Worden wat je beweert te zijn. Dat begint met je positioneringsstatement

worden-wat-je-beweert-te-zijn.-dat-begint-met-je-positioneringsstatement-1024x329

Merken zijn net popsterren. Met de juiste expressie bereik je je fanbase. Maar dan moet je wèl weten wie je bent, en dat laten doorvoelen in de hele organisatie. Daarvoor maak je een positioneringsstatement.

Worden wat je beweert te zijn. Dat begint met je positioneringsstatement

Eén van de meest tot de verbeelding sprekende popiconen van het moment is Billie Eilish. Billie is eigen, origineel en bewust van wie ze is. Ze heeft zeven Grammy Awards, twee American Music Awards, twee Guinness World Records, drie MTV Video Music Awards en één Brit Award op haar naam staan. De jongste popster ooit die een 007-song opnam. Billie Eilish ìs haar merk. Altijd relevant en onderscheidend voor haar fanbase. Het geheim van haar succes? Haar sterke positionering.

Weet wie je bent als merk

Als je écht net zo’n sterk merk als Billie wil worden, dan moet je eerst goed weten wie je als merk bent. Bouw vanuit je basis. Ga op (zelf)onderzoek uit. Waar staan we voor, waarom doen we wat we doen en hoe doen we dat? En vooral, voor wíe? En wat doen wij anders dan de concurrentie? Een positioneringsstatement is een krachtige samenvatting van al deze strategische keuzes. Het helpt je koers te houden in de grillige vaarwateren van ondernemerschap.

Het positioneringsstatement: de bouwstenen

Worden wat je beweert te zijn. Dat is iets waar alle collega’s een rol in hebben. Van de hoogste manager tot de conciërge. Je collega’s zijn jouw belangrijkste ambassadeurs richting je doelgroep. Iedereen in de onderneming hoort dus te weten waar jullie voor staan, waar jullie naar toe streven en wat jullie anders maakt dan de concurrentie. Je positionering is dan ook de basis voor je in- en externe communicatiestrategie.

Idealiter verzamel je input voor je positionering door de hele organisatie te bevragen. Zowel top down als bottom-up. Natuurlijk is het wel handig om daar een gestructureerd plan voor te maken. Lukraak vragen stellen werkt niet. Het ontwikkelen van een positionering is een diepgravend proces, maar ook een uitgelezen kans om de focus te versterken en mensen weer bij elkaar te rapen. Als je het goed doet ontvlamt de Begeisterung, het commitment van je mensen aan je merk.

Vooral níet

Het domste wat je daarom kunt doen is helemaal opnieuw beginnen. Als er iets is waardoor mensen Begeisterung verliezen, dan is het wel door alles wat er in het verleden al is bedacht en gedaan op de brandstapel te gooien en het wiel opnieuw uit te gaan vinden. Verzamel daarom alle output van sessies tot drie jaar terug. Ook de rapporten geschreven door externe bureaus. Analyseer al die output en vind de overeenkomstige conclusies. Kijk ook naar de mogelijke discrepantie tussen wat jouw merk wil zijn en wat je terugkrijgt van je collega’s. En houd daarbij vooral je ego en (tegenstrijdige) belangen van managers en stakeholders buiten de deur. Begin te bouwen vanaf deze kennis. Je motiveert collega’s namelijk alleen om zich opnieuw in te zetten als je eerdere input respecteert. Heb je deze analyses gemaakt? Dan bouwen jullie met de volgende stappen verder aan je (her) positionering.

Stel jullie zelf de volgende vragen:

 

1. WAAROM: Waar gaat je ticker van tikken?

Waarom doen jullie wat jullie doen? Wat is de reden van jullie bestaan? Een purpose zoals je wilt. Leg je kernwaarden en merkwaarden ook maar onder het vergrootglas. Passen ze nog? Toets dit ook door de hele organisatie heen, het heeft namelijk geen zin om je voorop te laten staan op iets waar je eigen mensen zich niet in herkennen. Je purpose moet kloppen met je persoonlijkheid, pas dan bouw je net zo’n sterke fanbase als Billie.

2. WIE: Wie is de organisatie?

Net zoals Billie Eilish haar eigen merk is èn leeft, hebben sterke merken ook sterke persoonlijkheden. Wie is jouw merk of wie willen jullie zijn? Zijn jullie de zorgzame helper of de speelse clown? Bij Versdenkers gebruiken we de merk-archetypen van Jung om kernwaarden, merkpersoonlijkheid en aspiratiewaarden (wie willen we zijn) te bepalen. Jung’s archetypen zijn fundamentele karakters waar iedereen zich in kan herkennen. Ieder archetype staat voor bepaalde waarden en het nastreven van specifieke doelen. Als merk profiteer je van deze herkenbaarheid.

3. DE WERELD: Welke ontwikkelingen en insights spelen een rol?

Wat in de wereld om ons heen gebeurt is van invloed op je visie en missie, en de strategische keuzes die je als onderneming maakt. Maatschappelijke trends, veranderende behoeften van je doelgroepen of nieuwe ontwikkelingen in de markt. Onderzoek de wereld en bepaal in hoeverre je inzichten de missie en de visie van jouw merk beïnvloeden. Wees daarin kritisch, spring niet op elke trend-trein die voorbij raast, ook niet als dat commercieel succes oplevert. Geloofwaardigheid is namelijk een van de meest machtige aspecten van een sterk merk. Kijk naar Billie Eilish en je ziet hoe dat werkt. Blijf dus trouw aan je eigen why.

4. VOOR WIE: Wat is/zijn de doelgroep(en) waar je je zich op richt?

Het ene bedrijf heeft twee doelgroepen, de andere wel tien. Om ze aan te spreken, ze te beroeren, zul je in het hart en het hoofd van je doelgroep moeten kruipen. Natuurlijk ga je doelgroepen onderzoek doen, maar ook jouw medewerkers weten vaak heel goed welke behoeften en verlangens jouw doelgroep heeft. Waar lopen ze tegen aan, waarom hebben ze jou nodig? Behoeftenwerelden kun je goed in kaart brengen met het model van Jung. Daarnaast gebruiken we de Customer Empathy Map. Inzichten uit de C.E.M. vatten we vervolgens samen door ze te verbinden aan de behoeftewerelden van Jung.

5. HOE: Jouw onderscheidende aanpak

Het hoe is een heel belangrijk aspect van positionering. In de golden circle is het de tussenstap tussen droom en daad. Je weet wie je bent, wat je wilt en voor wie je het doet. Nu gaat het erom: hoe ga je dat doen. En dan hebben we het meer over je houding, aanpak en stijl dan over middelen, diensten en producten. Je zet daarmee je kernwaarden om in merkwaarden. Jouw organisatie vervult jouw rol voor jouw doelgroep op unieke eigen wijze. Met het beschrijven van je how bepaal je je onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie. Want niemand doet het zoals jij.

6. WAT: Welke diensten/producten bieden we?

Ok. Je bent nu echt al een heel eind op weg met je positionering. Nu pas kom je bij je concrete producten en diensten. De keuzes die je nu maakt zijn een direct gevolg van alles wat hieraan vooraf ging. Als we wederom kijken naar Billie Eilish dan hoor je dat de songs die ze schrijft een directe expressie van haar “brand” zijn. Daarmee maakt een duidelijke positionering het ook veel makkelijker om je producten en diensten portfolio te ontwikkelen en on track te houden.

7. De laatste stap: je positioneringsstatement in een paar zinnen.

Een positioneringsstatement moet kort en krachtig zijn. Dus nu komt het er op aan om het hele proces hierboven in te dikken tot een paar zinnen die de essentie van jouw merk beschrijven. Een gestolde emotie in taal. Een positioneringsstatement lijkt sterk op een slogan of pay-off. Het kan daarom heel nuttig zijn om dit samen met een copywriter te schrijven. Jij en jouw team zullen goed in staat zijn om de ingrediënten bij elkaar te rapen, maar daarin het wonder van de eenvoud vinden, met nèt die juiste metafoor, daar heb je taalgevoel voor nodig. Heb je een copywriter in je eigen team? Perfect. Maar onderschat ook niet het frisse woord van buitenaf. Wie je ook kiest..werk met een copywriter die jouw merk begrijpt en schrijft in jouw tone of voice.

Auteur: Lisa van Noorden
Omslagfoto: Freepikpositioneringsstatement

Het ontwikkelen van een positionering is een uitgelezen kans om de focus te versterken en de commitment van je mensen aan je organisatie (opnieuw) te doen ontvlammen.

Om die te verwoorden, te worden èn te zijn werken we samen aan een sterke positionering en communicatiestrategie. Wil je meer informatie over onze aanpak? Mail ons voor een belafspraak.

Flevoland Positionering en Communicatie strategie

Creatieve organisaties-positionering

Strategie en Innovatie 
– Hoe kunnen we de positionering en communicatiestrategie van Provincie Flevoland helder definiëren naar interne en externe doelgroepen en ‘tastbaar’ maken in inspirerende content?

Provincie Flevoland

Positionering, corporate identity, teamtraining en communicatiestrategie

Provincie Flevoland is een plek waar letterlijk ruimte is. Om te werken, om te leven en om te groeien. Een provincie die zich kenmerkt door innovatie, doortastendheid en het gewoon doen. Om die boodschap te laten leven bij burgers, stakeholders en veel partners werkte zij samen met Versdenkers aan haar positionering en in- en externe communicatiestrategie. Versdenkers gaf dat vorm in een strategisch advies en een langdurend trainingsprogramma voor marketing-communicatie teams. 

Provincie Flevoland is een grote, complexe organisatie met veel verschillende externe klanten en stakeholders. Naast de communicatieafdeling zijn ook andere interne afdelingen en projectgroepen actief met communicatie naar in- en externe stakeholders en doelgroepen. Dat zijn natuurlijk burgers, maar ook kennisinstituten, ondernemers, politiek, landbouw etc. 

Voor de ontwikkeling van de nieuwe positionering, corporate identity en communicatiestrategie kiest Provincie Flevoland er bewust voor deze afdelingen en projectgroepen in het proces te betrekken. Zo ontstaat een steviger draagvlak en een effectievere inzet van de nieuwe communicatiestrategie.

Provincie Flevoland communicatiestrategie
Vanuit een heldere strategie kunnen creatieve communicatie concepten voor diverse doelgroepen worden bedacht.
Het model is toepasbaar op externe- en interne communicatie

De communicatiestrategie aanpak

Het traject voor Provincie Flevoland is een afwisselend programma. Het beslaat een reeks op maat gemaakte trainingen, feedback en advies sessies. Stap voor stap en met input van alle betrokkenen is een aansprekende nieuwe positionering en communicatiestrategie ontwikkeld.
 

De teams leren werken met het nieuwe communicatieframe, een op maat ontwikkeld model waarmee de strategische aspecten van communicatievraagstukken ontwikkeld worden, maar ook het creatieve communicatie concept bedacht wordt.

In praktische workshops werken de teams verder aan hun vaardigheden op het gebied van conceptontwikkelingvisuele communicatie en brandstorytelling, zodat ze beter in staat zijn de vertaalslag naar content te maken. 

 
 
Provincie Flevoland communicatiestrategie
Het communicatiemodel geeft richting aan brandstorytelling en contentstrategie

Communicatiestrategie en Beeldvisie

De communicatie van Provincie Flevoland spreekt een breed spectrum aan doelgroepen aan. Hoe ontwikkel je een visie op beeldtaal die voldoende houvast geeft, maar ook vrijheid biedt om af te wisselen? Versdenkers ontwikkelde een framework dat richting geeft aan zowel generiek als specifiek beeld. 

Zuidkoop; inspirerend en met liefde voor de natuur.​

zuidkoop-site

Strategie & Innovatie
– Hoe kunnen we de kracht van conceptueel denken gebruiken om ons ons creatiever te positioneren in onze markt? Een trainingprogramma over Positionering, Conceptontwikkeling en Brand storytelling.  

Zuidkoop Natural Projects

Verrassen en inspireren met liefde voor de natuur

Zuidkoop Natural Projects is specialist in interieurbeplanting, bloemkunst en tentoonstellingsbouw. Constant zoekende naar nieuwe concepten. Een uniek bedrijf, want het zijn niet alleen conceptmakers, alles wat wordt bedacht, wordt ook gebouwd in de enorme werkplaats naast de showroom. 

Het creatieve team van Zuidkoop is toe aan een frisse, inspirerende aanpak om concepten te ontwikkelen waarin beleving centraal staat. Een waarbij het merk Zuidkoop op een nog meer onderscheidende manier tot uiting komt.

DEELNEMERS VERTELLEN OVER HUN MOTIVATIE

zuidkoop natural projects
zuidkoop-site

Het programma

In een driedaagse workshop Positionering, Conceptontwikkeling en Brand storytelling gaan we aan de slag met het creatieve team. We besteden aandacht aan het ontwikkelen van multifunctionele en flexibele concepten voor stands, beursconcepten en de bijbehorende beleving. 

Met het team onderzoeken we merkpersoonlijkheid en het merkarchetype van Zuidkoop Natural Projects. Vervolgens bepalen we samen welke beleving bij Zuidkoop past. Ook gaan we aan de slag met creatief denken, trendwatching en storytelling en de toepassing ervan in (event)concepten. De laatste dag besteden we aan het uitrollen van concepten in beeld en vorm, en het ontwikkelen van een visie op beeld en beleving. 

Het resultaat

Natalie Zuidgeest, onze opdrachtgever bij Zuidkoop Natural Projects vertelt het zelf in onderstaande video.

Blijstroom: positionering, corporate identity en website

Blijstroom1

Consultancy en Realisatie
– Hoe kunnen we ons onderscheidend positioneren ten opzichte van de concurrentie ? En hoe drukken we onze corporate identity beter uit in onze visuele communicatie.

Blijstroom: positionering, corporate identity en website

De vraag van Blijstroom aan Versdenkers

Een heldere profilering voor deze Rotterdamse energie idealisten. Blijstroom is een collectief van gedreven mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een energie transitie. Maar er zijn verschillende ideeën over een visuele identiteit, en er is geen eenduidig beeld over waar Blijstroom nu eigenlijk voor staat. En die helderheid is wèl nodig om de doelstelling te behalen: voor het eind van het jaar moeten alle 200 panelen op het eerste zonnedak verkocht zijn. Blijstroom moet dus krachtig naar buiten treden met een nieuwe identiteit. 

De oude website is niet eenduidig genoeg qua vormgeving. Er wordt gebruik gemaakt van te veel verschillende kleuren, beeld en letterstijlen zonder dat deze keuzes een duidelijke functie hebben. Ook past de look een feel niet bij de waarden van Blijstroom.Een heldere profilering voor deze Rotterdamse energie idealisten. 

ARTDIRECTION & BEELDVISIE: LISA VAN NOORDEN. Fotografie: Frank hanswijk. Tekst: hedde meima

Blijstroom1
Blijstroom4

De aanpak

De eerste stap: de neuzen dezelfde kant op krijgen. Blijstroom heeft een positionering en visuele identiteit nodig die stevig opvalt in het landschap van energie aanbieders. Daarvoor hebben we twee sessies gehouden: een Merkwaarden sessie en een Corporate story sessie. De positionering komt te staan op de pijlers van drie kernwaarden: Rotterdams, Blij en Samen sterk. Zo komen we tot het statement: Schone stroom voor alle Rotterdammers.  Zèlfgemaakt (met eigen zonnepanelen). 

De beeldvisie

Blijstroom wil transparant zijn over de mogelijkheden van zonnepanelen. Met 1 paneel kun je niet zomaar heel je huis van stroom voorzien. Om klanten een realistisch beeld te geven maken we beeld waarbij telkens 1 (huishoudelijk) apparaat getoond wordt. 

Daarnaast gebruiken we realistische en levendige foto’s waarin subtiel de merkkleuren worden verwerkt in een rekwisiet.

Naast een beeldvisie is er een tone of voice ontwikkeld: met een onvervalste Rotterdamse tongval. 

Het resultaat

Een website en campagne waar je écht blij van wordt. Onderscheidend en met het karakter van Blijstroom. En alle zonnepanelen zijn op tijd verkocht;)

4 gave guerrilla marketing campagnes van eigen bodem

omslag-foto-guerrila-blog-1024x330

Op een verrassende manier opvallen bij je doelgroep én bij de media met een bescheiden budget? Dat doe je met guerrilla marketing. 

4 gave guerrilla marketing campagnes van eigen bodem


Guerrillamarketing is een frisse marketingtechniek waarmee je binnen een korte tijd veel aandacht van media en publiek kunt creëren. Èn een verrassend stukje merkbeleving. Dat ook nog eens lekker ludiek mag zijn. Guerrilla marketing is een vrijbrief om je fantasie de vrije loop te laten. Met je marketingstrategie als basis.

Hoe bedenk je een guerrilla marketing campagne?

Zoals bij alle andere marketingactiviteiten is het belangrijk om eerst te bepalen wat je met de guerrilla marketing actie wilt bereiken. Welke rol speelt deze campagne in je marketingstrategie? Guerrilla marketing kan bijvoorbeeld goed ingezet worden om naamsbekendheid en merkherkenning te vergroten.

Als de strategische basis en het doel van de campagne duidelijk is, geef je creativiteit dan de vrije loop. Organiseer een creatieve brainstormsessie met je team om ideeën te verzamelen. Brainstormtechnieken die je daarbij kunt gebruiken zijn bijvoorbeeld mindmappen en associatief denken.

Een goede guerrilla marketing campagne voldoet aan een aantal kenmerken. Die vind je in hieronder. Hou deze kenmerken in gedachten bij het ontwikkelen van je campagne. Scoor je op alle vijf punten goed, dan kan succes haast niet uitblijven.

 • Op openbare plekken, vaak in de buitenruimte
 • Op onverwachte plekken
 • Creëert buzz en free publicity
 • Creëert beleving voor het publiek
 • Bevat een dosis humor                 

 

Toffe Nederlandse guerrilla marketing campagnes

Ter inspiratie, zijn hier een aantal voorbeelden van guerrilla campagnes van eigen bodem.

Bavaria Babes

Voor het eerste voorbeeld blikken we terug naar het WK van 2010. Bavaria, die geen officiële sponsor was en dus geen reclame-uitingen mocht doen, zette een Trojaanse paard in om toch publiciteit te genereren. Het biermerk had zichzelf al in de kijker gespeeld door een oranje WK jurk voor de vrouwelijke fans te introduceren. Een hit in Oranje juichland. Dit jurkje werd hét geheime wapen voor hun guerrilla marketing campagne. Tijdens wedstrijden plaatste Bavaria groepjes vrouwelijke toeschouwers in het publiek. Op een bepaald moment in de wedstrijd, onthulden deze Bavaria Babes de opvallende oranje juichjurken onder hun normale kleding. De groepen juichende knappe dames in het publiek trokken natuurlijk media aandacht. Bavaria overtrad wel de sponsor regels én kreeg een fikse boete. Maar dat creëerde alleen meer buzz rondom het merk.

The Boys Graffiti wall én wildplak campagne

Om het tweede seizoen van de succesvolle anti-superhelden serie The Boys in Nederland te promoten, koos Amazon in 2020 voor een opvallende guerrilla campagne. Een uiting was een waanzinnige reusachtige graffiti wall in het centrum van Rotterdam. Hoe dat er uit zag zie je in onderstaande video. Naast de graffiti wall, werd ook een wildplak campagne gelanceerd. Opvallende posters van The Boys fleurden palen en wanden van verschillende Nederlandse steden op.

Anytime Fitness Eindhoven

Ook Anytime Fitness besloot op de superhelden tour te gaan bij de opening van hun nieuwe vestiging in Eindhoven. Samen met een flyer team bezocht de in het paars geklede ‘Anytime superheld’ winkels en bedrijven om ze kennis te laten maken met de voordelen van sporten bij de club. Hoe dat er uit zag, zie je in deze Facebook video.

Rabobank hypotheek promotie

Rabobank koos voor een simpele en treffende guerrilla campagne om hun hypotheekproducten te verkopen. Op verschillende plekken in Amsterdam, waaronder huizen die te koop staan, werd op de stoep een reversed graffitti tekst gespoten: “Droomhuis gevonden in Amsterdam? Gratis oriëntatie? Bel Rabobank 06 15681497”. Een to-the-point boodschap die niet te missen is én waar je ter plekke actie op kunt ondernemen. Bekijk alle uitingen hier.

Hebben bovenstaande voorbeelden je creativiteit aangewakkerd? Mooi, misschien zetten we de volgende keer jouw guerrilla campagne in de spotlight!

Auteur: Dzenita Camo
Omslagfoto: freepik.com

Wendbare organisaties

Mail ons voor een belafspraak en bespreek de mogelijkheden.

Activeer de creatieve denk- en doe kracht in je organisatie.

Wendbare organisaties zijn creatiever en innovatiever. Altijd gericht op ontwikkeling. Met programma’s en projecten brengen we organisatie, cultuur en communicatie op één lijn.

Jouw doelgroep zoekt emotie. Zó geef je die met storytelling

Brand storytelling zorgt voor sterkere betrokkenheid van doelgroepen bij jouw merk. De uitdaging hierbij is je merkverhaal op aansprekende wijze te vertalen naar content. Wij geven vier storytelling tips waarmee je doelgroep ècht kunt raken.

Jouw doelgroep zoekt emotie. Zó geef je die met storytelling

1 Zet storytelling in op meerdere levels

Storytelling pas je toe op zowel je brandstory als je concept- en contentstrategie. Met storytelling gebruik je verhalende technieken om marketingboodschappen over te brengen. Net zoals in boeken en films wordt daarbij gebruik gemaakt van vertel-elementen die betrokkenheid en verbondenheid creëren bij doelgroepen. Verhalen hebben de kracht om mensen emotioneel te raken, bieden zingeving en creëren saamhorigheid. En daar kun je als merk van profiteren.

Storytelling werkt dus versterkend op de branding en communicatiestrategie van een concept als geheel. Daarbij maak je gebruik van een crossmediale en/of transmediale contentstrategieën om verhaallijnen uit te zetten. Daarnaast kun je storytelling ook toepassen bij je merkverhaal (=brand story) en klantreis (=customer journey).

2 Gebruik de Hero’s Journey

The Hero’s Journey is een van de meest gebruikte storytelling formules voor zowel entertainment als commerciële doeleinden. De formule is ontwikkeld door hoogleraar Joseph Campbell die onderzoek heeft gedaan naar verhalen, mythen en sagen die al duizenden jaren doorverteld worden. Hij ontdekte dat al deze verhalen dezelfde cyclus volgen waarin bepaalde stappen elkaar opvolgen. Daarbij wordt telkens gebruik gemaakt van dezelfde soort archetypen. Hij noemde deze formule de monomyth of hero’s journey.

In onderstaande video wordt the Hero’s Journey cyclus en zijn toepassing in commerciële omgevingen uitgelegd.

3 Begin bij je brand story

Storytelling gebeurt vanuit een gedachtegoed en bevat verschillende verhaallijnen. Dit gedachtegoed zit besloten in je merkverhaal (=brand story). Jouw merkverhaal beschrijft jouw houding, overtuiging, motivatie en interesses. Ze hebben net alleen betekenis voor jou, maar ook voor je doelgroep. Daarom is het noodzakelijk om goed voor ogen te hebben wie je doelgroep is. Je kan werken met persona’s, maar ook gebruik maken van data die je verzamelt, bijvoorbeeld via sociale platforms en Google Analytics. Door via storytelling in te spelen op behoeftes, wensen en verlangens van je doelgroep maak je emotioneel connectie. Een verhaal bevat tenslotte altijd een call to action die mensen uitnodigt om jouw merk verder te ontdekken.

4 Gebruik archetypen als blauwdruk voor mensen en merken

De archetypen die we terugzien in the Hero’s Journey zijn afkomstig uit de koker van de psycholoog Carl Gustav Jung. Jung geloofde dat universele, mythische personages, die hij archetypen noemde, in het collectieve onbewuste van mensen over de hele wereld bestaan. Hij benoemde 12 archetypen die de fundamentele menselijke motieven van onze ervaring vertegenwoordigen.

Deze archetypen zijn van toepassing op zowel mensen als merken. De voordelen ervan is dat ze universeel begrepen worden:

 • Deze persoonlijkheidstype zijn herkenbaar in elke cultuur
 • Het zijn universele patronen van drijfveren achter gedrag
 • Ze beiden een prototype/model voor karakters in verhalen
 • Elk archetype heeft zijn eigen specifieke moraal/verhaallijn

Je kan de archetypen van Jung ook gebruiken om jezelf als merk te definiëren en te bepalen hoe jij je vanuit die rol verhoudt tot jouw doelgroepen.

Vijf verhalen die ieder merk over zichzelf kan vertellen
Verhalen die mensen raken, gaan vaak over verlangens en obstakels die ze herkennen vanuit het eigen leven. Zorg daarom dat je niet alleen met de mooie kanten laat zien, maar juist ook met de worstelingen die je meemaakt. Dat maakt je als merk menselijk en toegankelijk. Iedere organisatie zou in staat moeten zijn om vijf verhalen over zichzelf te vertellen. Het zijn de volgende 5 dimensies die onderdeel zijn van het grotere biografische narratief van je mer:
• De roots en het verleden
• De toekomstvisie
• De mislukkingen
• De successen

Tot slot: de ultimate checklist voor storytelling

Om je op gang te helpen, geven we je de 5 ultimate kenmerken van goede storytelling. Een verhaal is..

 1. … authentiek: het matcht met jouw merkidentiteit (zie ook archetypen).
 2. … relevant: speelt in op de behoeften van de klant (wie is jouw publiek?)
 3. … spannend: wees niet bang voor een spanningsboog of een conflict, een goed verhaal raakt een emotie.
 4. … herkenbaar: jouw doelgroep herkent zichzelf in de held of het hoofdpersonage.
 5. … participatie: mensen kunnen invloed uitoefenen op het verhaal of het eigen verhaal delen. Laat je publiek bijvoorbeeld content creëren over jouw merk.

Hoe het Eurovisie Songfestival 2021 dankzij social storytelling verbinding creëerde

Trots volgden we in mei via onze televisies en online kanalen het Eurovisie Songfestival dat zich in ons eigen Rotterdam in al zijn pracht ontvouwde. Wij hadden dit jaar ook bijzonder veel oog voor de online communicatiestrategie die met sterke social storytelling en ondanks alle beperkingen het sociale gevoel wist te versterken. En daarmee een nieuwe impuls wist te geven aan de sociale kanalen van het Eurovision merk.

Wat opvalt aan de social media strategie is dat er veel meer oog was voor verschillende verhalen die rondom het festival zijn te vinden. Verhalen van artiesten, presentatoren, vrijwilligers én fans. Omdat dit jaar minder journalisten en pers in levenden lijven aanwezig mochten zijn, was het belang van verhalen delen via eigen online platformen des te groter.

Social storytelling net zo belangrijk als de tv-uitzending

Qua sociale platformen maakt het Eurovisie Songfestival gebruik van YouTube, Facebook, Instagram, Twitter en Tik Tok. Al met al draaide het dit jaar om veel meer dan de televisie-uitzendingen. Grote hits waren de twee webseries met Nikkie de Jager (a.k.a. NikkieTutorials) Eurovision Tutorials (tips en tricks voor het songfestival) en Nikkie\’s Look Lab (gesprekken met de artiesten). Ook werd veel gebruik gemaakt van user generated content, zoals het delen van backstage video’s en foto’s die de artiesten zelf maakten. En het delen van foto’s en video’s van hoe het publiek het festival thuis beleefde. TikTok was natuurlijk een bron van vele dansvideo’s op verschillende songfestival liedjes. Maar je kon ook een TikTok duet opnemen met jouw favoriete artiest van het songfestival.  

Met een slimme contentstrategie bind je mensen aan je merk

In de training Contentstrategie en brandstorytelling ontdek je hoe je het onderscheidend vermogen van je merk bepaalt en benadrukt. Je leert hoe je jouw merkverhaal uitzet in aansprekende content. Daarin is ook aandacht voor social storytelling. Zo wordt jouw merkcommunicatie scherper en creatiever.
Scroll to Top

MEER WETEN OVER VERSDENKERS?

Wil jij gratis inspiratie in je mailbox?

Ontvang 1 x per maand onze nieuwsbrief

Ik wil meer informatie over deze training

Naam