Creatieve teams

Creativiteit in organisaties is nog steeds een onderontwikkelde skill

Interview met Lisa van Noorden

Soms moet je geluk hebben. Dat iets waar je zelf interesse in hebt ook een behoefte blijkt te zijn in een markt. Ik heb jaren gewerkt in sectoren met ogenschijnlijk tegengestelde belangen. Daardoor zag ik dat er veel meer creativiteit in mensen en organisaties zit dan wordt gebruikt. Met mijn bedrijf Versdenkers activeer en ontgin ik dat creatieve kapitaal.

Creativiteit in organisaties is nog steeds een onderontwikkelde skill

Interview met Lisa van Noorden

Door Huub Koch

Ik heb kunstacademie gedaan, een opleiding tot vrij denken – autonoom en conceptueel – en door omstandigheden ben ik in het zakelijke circuit terecht gekomen. Waarin je merkt dat die manier van denken, voor mij inmiddels ingesleten en een tweede natuur, iets is wat anderen maar ten dele of helemaal niet beheersen.

Daardoor ging ik zien wat je nu eigenlijk op zo’n kunstacademie leert. Specifiek dat anders naar zaken kijken, ontzettend waardevol is en als je geen kunstacademie hebt gedaan is het soms heel erg moeilijk om die instelling te verwerven.

Na de academie heb ik 10 jaar als illustrator gewerkt. Ik ben nog compleet analoog opgeleid. Toen ik in 1990 afstudeerde werd de eerste computer naar binnen gedragen. Zo ontstond pas na mijn opleiding de mogelijkheid om computerkennis op te doen. Mede gevoed door de behoefte om complexere ontwerpen voor mijn schilderijen te maken. Ik heb toen een opleiding tot Interaction Designer gevolgd, en stage gelopen bij Shell. Dat werd een baan.

Ik heb 15 jaar in de zakelijke wereld gewerkt en daar ontdekt dat creativiteit op die plek een onderontwikkelde vaardigheid is.

Je hebt een onderzoekend karakter nodig om tot ideeën te komen

Creativiteit in organisaties is erg belangrijk. Bedrijven die veel aan publiekscommunicatie doen zijn er vaak het beste in. Het buiten de context kunnen en durven denken. Heb je die skills nog niet en zit je in een context die nogal ingekaderd is – resultaten, doelen, strategieën, plannen – een weg die helemaal uitgestippeld wordt, vaak van bovenaf, dan hobbelen mensen daar maar wat achter aan. Gisteren heb ik bijvoorbeeld bij een klant het thema Beeldcultuur besproken. Eigenlijk kom ik dan net iets te vroeg. Ze zitten nog in een proces waarin ze hun merkwaarden en kernwaarden gaan aanscherpen, waardoor potentiële deelnemers denken dat ze er in de training weinig mee kunnen of mogen doen. Omdat de gedachte blijft steken: van bovenaf is nog steeds niet besloten welke merkwaarden we nu eigenlijk hebben.

Constant teruggrijpen op die onduidelijkheid, hoger in de organisatie, zorgt voor een gevoel dat het zinloos is om zelfstandig na te denken over waar de organisatie nu eigenlijk voor staat. Daarmee rem je de creativiteit in organisaties en de vrijheid van medewerkers enorm, om ook zelf bij te dragen aan een ontwikkeling. En toch, steeds vaker lukt het, na een training, om organisaties in een vervolgtraject te helpen hun eigen positionering, branding en concepten naar een hoger niveau te tillen.

Creatieve sessies

Wat dat betreft ben ik de afgelopen vijf, zes jaar, afgestapt van het idee dat je klanten altijd maatwerk moet bieden. Dat ik mijn expertise in producten en diensten gegoten heb, waarbij de langste training 4 dagen duurt, past beter bij mijn persoonlijkheid.

Langdurige projecten in organisaties draaien vergt veel van je sociale vaardigheden.

Vrienden blijven met opdrachtgevers, contact maken en behouden. Daar ben ik net wat te eigenzinnig en grillig voor. Nu kan ik me richten op de verkoop en groei van mijn trainingen. Binnen dat product zelf kun je dan wel weer maatwerk toepassen. In dat mandje zitten appels, peren, uien, komkommers, brood en tomaten. De ene keer werk je met een appel, de andere keer neem je tomaten. Dus in die zin geef ik maatwerk binnen kaders. Dat heeft ook te maken met het karakter van mijn klanten. Die zijn gewend om binnen kaders te werken en te denken. Ik presenteer het dus als een pakketje, omdat het voor deelnemers dan makkelijker uit te dragen is binnen de organisatie zelf. Zo ontwikkelen ze dan mee aan de creativiteit in organisaties.

Daarbinnen kan ik dan, op mijn beurt, weer zorgen voor opperste verwarring, en daar moeten ze dan iets mee.

Soms bemerk ik, door die verwarring, wel lichte paniek bij mijn deelnemers. Met name als het gaat om een richting aan te geven, wat ook speelt in het gewone leven, maar op zakelijk gebied in het bijzonder. Om ergens een visie op te formuleren. Te kunnen onderbouwen waarom ze bepaalde keuzes maken. Dat vinden deelnemers vaak moeilijk. Wat ze zodoende ook leren is dat er een proces zit in creativiteit. Dat is vaak een openbaring, omdat er veel angst bestaat om creatief te zijn.

De gedachte is dan: ‘daarom nemen we een reclamebureau, of moet iemand anders dat doen. Wij kunnen dat niet’. Terwijl ze er in mijn trainingen achter komen dat ze heel ver kunnen komen – eigenlijk overal kunnen komen – als het ze alleen niet lukt, dan in combinatie met een collega. Ik laat klanten vaak in groepjes werken.

Creativiteit in organisaties

Deelnemers maken opdrachten tijdens een incompany training van Versdenkers.

Bij sommige duo’s merk ik dan soms ‘hier komt niets uit’, maar dan schud je de groepjes even door elkaar en dan zitten ze opeens te lachen, begint de energie te bruisen en vliegen de ideeën in het rond.

Dus aan de ene kant een stuk visie-vorming, een deel kennis – wat zijn nou goede ideeën en waarom is een idee goed? Hoe maak je een goed idee? Hoe componeer je dat? En aan de andere kant, creativiteit is geen inspiratie die op je moet neerdalen, waar je geen grip op hebt. De bedoeling daarvan is dat deelnemers concepten, producten, ideeën, campagnes en beeldtaal gaan ontwikkelen op basis van een zelf-gedragen visie. Dat ze in staat zijn om daar betekenis aan te geven. En zodoende een proces van ideevorming leren beheersen.

Het ligt aan het individu zelf of daar in de praktijk iets mee gedaan wordt of dat na verloop van tijd de waan van de dag weer gaat overheersen. Creativiteit in organisaties is een ontwikkeling waar een lange adem voor nodig is. 

Als een manager zo’n training afneemt, met zijn hele team, is de kans vele malen groter dat het een plek krijgt binnen de organisatie. Wat echter opvallend is, vooral als medewerkers van de werkvloer zelfstandig een training volgen, bijvoorbeeld conceptontwikkelingdat over creativiteit gaat, dat ze na afloop soms een nieuwe baan zoeken. Als de organisatie voor die nieuwe kennis en vaardigheden geen ruimte biedt. Dan gaat die nieuwe ervaring dus ergens anders heen. Zo rem je creativiteit in organisaties dus weer af.

Om orde in de chaos te scheppen werk ik tijdens de trainingen ook met presentaties, en voorbeelden. Voorbeelden die onderschrijven wat ik ze vertel. En ik werk met systemen en modellen. Soms van buitenaf, die zichzelf bewezen hebben. Of met modellen die ik zelf ontwikkeld heb. En ik werk met andere docenten.

Ik werk nu met zes mensen, die allemaal uit de creatieve hoek komen. Wel met telkens weer een andere artistieke insteek, om vragen te stellen bij zakelijke problemen. Waar het uiteindelijk om gaat, bij creativiteit, is contexten te durven doorbreken. In die zin is er heel weinig verschil tussen kunst en marketing.

Creativiteit is een constante stroom van ideeën en de vernieuwing zit hem in het bij elkaar brengen van contexten die in eerste instantie weinig met elkaar op lijken te hebben.

 

Mensen zeggen wel eens ‘alles is al gedaan’ en dat is in zekere zin ook zo, alle technieken zijn er al – los van alle technologische vernieuwingen – maar ‘dit’ in combinatie met ‘dat’ is nog niet gedaan.

Dat context-denken daar liggen de grootste kansen om met vernieuwing en creativiteit in organisaties bezig te zijn. Dat kan heel subtiel zijn, maar ook heel groot. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg.

Kinderen moeten in een ziekenhuis voor een MRI-scan door een groot apparaat. In een omgeving die grijs is en saai, met binnen het apparaat een tunnel die heel klein is. Daar worden ze gespannen van. Ze moeten ook nog eens heel stil blijven liggen. Om dat gevoel van spanning weg te nemen en er een zekere beleving aan te verbinden, is er door middel van ‘imagineering’ gekeken naar hoe dat werkt binnen pretparken en thema-restaurants.

Zo hebben ze van die MRI-scanner een piratenschip gemaakt. Dus die scanner is beschilderd als hout en van de opening, waar je in gaat liggen, is een stuurwiel gemaakt. Wat ook perspectivisch groter is geschilderd. Dus heel die MRI-scanner ziet er nu uit als een piratenschip. Waardoor kinderen ineens iets krijgen van ‘leuk, ik ga die tunnel in’. Dat is een voorbeeld van hoe je inspiratie kunt halen uit totaal verschillende werelden. Door overlapping van contexten vernieuwing te creëren.

Creativiteit in organisaties.

Een ander voorbeeld, ook uit de gezondheidsindustrie, gaat over een afdeling Intensive Care. Als een patiënt op die afdeling binnen komt moet iedereen opeens aan de bak. Er komen zwaargewonde mensen binnen en dan is er een heel team van zusters en dokters die direct met zo’n persoon aan de slag moeten. En dan merken ze dat er ondanks hun training toch veel fout gaat. Dat er veel tijd wordt verloren. Omdat ze niet goed in staat zijn op elkaar aan te sluiten.

Om een oplossing te vinden heeft het ziekenhuis contact opgenomen met de Formule 1-wereld en de afdeling Intensive Care is een workshop gaan volgen bij een pitstop-team. Als een racewagen aankomt bij de pitstop moet zo’n team razendsnel banden verwisselen, olie verversen en tal van andere handelingen verrichten. Zo’n team werkt samen als een geoliede machine. Daar zijn ze gaan kijken om te zien hoe zo’n team dat nu doet. Want in een paar seconden moet zo’n auto weer weg zijn. Juist daar kon het zorgteam veel nieuwe tips en inzichten uit halen om zelf beter en sneller te functioneren. Heel interessant als voorbeeld van hoe je vernieuwing kunt bereiken door te kijken naar hoe ze het doen in compleet andere branches, en daar dan van te leren. Dan maak je ruimte voor creativiteit in organisaties.

Zo gaat dat ook in design. Want wat is de beeldtaal van een Rap-cd?

 

Deelnemers aan mijn trainingen zijn zich vaak niet bewust dat er voor alles formules zijn. Dan laat ik tien Rap-cd’s zien, en dan gaan we kijken, wat gebeurt hier nu? OK. Op iedere foto zie je een ghetto op de achtergrond. Iedere foto is vanuit kikkerperspectief genomen. Iedereen heeft een zonnebril op. Overal is de typografie heel vrij. Dat is echt opvallend. Overal monochrome tinten. Zo praat ik deelnemers dan door die formules heen.

Daarna laat ik ze voorbeelden zien van 50+ communicatie. Dat ziet er altijd op een bepaalde manier uit. Twintig jaar geleden stond de man voorop en de vrouw ernaast. Nu is het vaak gelijkwaardig of de vrouw voorop. Zoveel jaar geleden zag je dat ze allemaal schreefletters gebruikten. Nu is het allemaal schreefloos. Want iedereen wil jong zijn. Altijd actief. Het gaat ook om frisse en dynamische kleuren.

Dus ik praat ze door die formules heen en dan zeg ik: als je nu gebruik maakt van diezelfde formules ga je dus geen vernieuwing tot stand brengen. Als je communicatie gaat maken voor 50+ en je werkt met de formules van een Rap-Cd, en mixt die twee formules, dan heb je iets nieuws. Dat is grappig, maar om dat te kunnen doen moet je eerst die formules kennen en begrijpen. Je kunt wel willen dat een personeelsblad er uit ziet als een schoolkrant, maar als je niet begrijpt uit welke stijlelementen een schoolkrant is opgebouwd, krijg je wel iets knulligs, maar geen schoolkrant. Laat staan een vernieuwende schoolkrant.

Als je veel voor dezelfde type klanten werkt krijg je natuurlijk vaak dezelfde vragen. Die dialoog speelt zich af binnen bepaalde kaders. Het voordeel is wel dat ik die dialoog al vaker heb gevoerd met andere klanten.

Alleen, mijn deelnemers kennen die klanten niet en kunnen die dialoog ook zelden met anderen voeren. Met collega’s die bij andere organisaties werken en met dezelfde vragen worstelen. Die inzichten ontbreken dan omdat het vaak gaat om vertrouwelijke informatie. En die informatie over hoe creativiteit in organisaties werkt kan ik dan wel overbrengen. Omdat mijn ervaring steeds breder wordt helpt dat ook. Zoals binnen een in-company training met het hele team in een organisatie. Maar als deelnemers vanuit verschillende organisaties inschrijven op een training speelt die dialoog zich ook onderling af en dat stuur ik dan aan met vragen.

Creativiteit in organisaties.

Wat me ook geholpen heeft in het aangaan van dialogen met deelnemers is laten zien dat ik ook niet alles weet.

 

Het tonen van mijn zwakte levert vaak heel veel op. Je kunt nu eenmaal niet alles weten. Door bij een vraag te kunnen zeggen ‘hier heb ik geen antwoord op, maar misschien die andere persoon aan de tafel wel’ stel ik mezelf open en hou ik die dialoog aan de praat. Dat is mijn taak dan. Niet om overal antwoorden op te hebben, maar wel om het gesprek gaande te houden.

Als mensen zodoende ideeën gaan bedenken worden ze weer geïnspireerd door elkaars ideeën. Wat daar ook bij helpt is zo min mogelijk Ego in de ideeën te brengen. Dus ik geef ze ideeën zonder te zeggen dat het ‘mijn’ ideeën zijn. Dan kunnen zij daar weer mee aan de slag en als ik dan later merk dat iemand iets heeft gedaan met zo’n idee, dan ga ik niet zeggen ‘hé, maar dat was mijn idee’. Dus niet. Ik laat ze compleet in hun kracht zitten. Omdat ze het de volgende keer wel zelf moeten bedenken en dan helpt het niet als ze niet zelfverzekerd zijn.

Geen ego, zwakte durven tonen, wel kennis van zaken hebben. En de gigantische ervaring van met al die honderden mensen te hebben gewerkt.

Het is een zakelijk proces, maar ook een creatief proces. Durven staan voor de ideeën die je goed vindt. Durven te verdedigen, te verkopen. Dat zelfvertrouwen wil ik ze ook heel graag meegeven. Dus je geeft deelnemers de tools om er ook voor te kunnen gaan staan, een vaardigheid die ze van nature niet in zich hebben. Dan moet er een punt komen dat ze binnen die organisatie zeggen: ‘dit hebben we bedacht en dat gaan we zo doen, omdat…’. Dat is ook heel fijn om mensen te leren, en zo die creativiteit in organisaties ook echt te realiseren.

Als Versdenker blijf ik wel bescheiden als het gaat om de maatschappelijke impact van wat ik doe. Ik ben al heel blij dat ik mijn eigen plekje, mijn eigen thuis heb kunnen maken, professioneel gezien. Dat ik daar in functioneer en mezelf gelukkig in voel. Daarmee een heleboel andere mensen mag inspireren.

Wat ik wel maatschappelijk relevant vindt is dat bedrijven betere ideeën gaan maken. Dat ze niet zomaar boodschappen de wereld in slingeren waarover niet is nagedacht. Vanuit het luchtledige, alleen om producten te verkopen. En ik vind het ook leuk om goede doelen als Greenpeace, KWF, Wakker Dier, Rutgers Stichting en Rode Kruis te helpen hun boodschap creatiever en overtuigender te brengen.

Wat me opvalt is dat mensen, na een cursus conceptontwikkeling – over creativiteit en nieuwe keuzes durven maken – ook andere keuzes maken.

 

Dat zo’n training iets omwentelt bij mensen, professioneel, en dat ze daardoor ineens een andere kant opschieten. Binnen de organisatie, of als ze merken ‘deze klant of opdracht past niet bij mij’ dat dan duidelijk kan worden dat er geen match meer is met die klant of de organisatie. Dan komt er een einde aan het altijd maar willen meebewegen.

Dus je vindt je eigen kern in zo’n training en van daar uit moet je dingen naar jezelf toe gaan trekken. Juiste team, juiste vraagstukken, juiste collega’s – en als dat niet lukt – als de bestaande situatie daar niet meer op aansluit, dan moet je wat anders gaan doen. Dat gebeurt regelmatig en is goed. Creativiteit is toch een doosje wat je opent. Een proces van zelfverwezenlijking. Ook op zakelijk gebied.

Mensen vragen of ik het niet jammer vind dat ik nu geen kunst maak.

Ik ben nu bezig met een andere vorm van creatie: mijn bedrijf. Dat zie ik als iets dat je ook creëert en polijst en een kant opduwt. Daarmee leg ik ook de link met het maken van een kunstwerk. Kunst en marketing inspireren elkaar continue, zelfs zonder het te weten. In 2012 won de Rotterdamse kunstenaar Alex Jacobs het TV-programma ‘De Nieuwe Rembrandt.’ Daarin toonde hij het werk ‘Nouveau riche, Nouveau poor’, een 24 karaats gouden visstick. De jury viel om van bewondering voor dit originele idee. Dat is het ook, maar toen ik dat werk zag dacht ik direct: dit is ook marketing, het kraken van contexten.Die vakjury, allen cultuur professionals, herkenden dat niet. Terwijl het eigenlijk vrij simpel is om zo’n idee te bedenken.

[

Kunstwerk van Lisa van Noorden.

Als marketeers vragen hebben over beeldtaal en consistentie dan is de kunstwereld als geen ander een hele strenge wereld.

Je kunt je als kunstenaar niet veroorloven om telkens een heel ander schilderij te maken. Je kunt het wel doen, maar dan wordt je nooit beroemd. Als een klant bij een Galerie komt moeten de galeriehouder en de koper wel weten dat er nog tien van die werken bij jou op het atelier staan. Als je die consistentie niet kunt vasthouden wordt het echt lastig.

Daarom is het interessant om met commerciëlen te praten over het maken van vrij werk of een communicatieproduct. Eigenlijk is er maar één verschil, dat is dat een marketeer een doelgroep heeft, en een kunstenaar niet. Als het goed is, anders is het kunst voor boven de bank. Dan wordt het ook nooit echt een succes. Als je echt autonoom kunstenaar bent dan ben je zelf je eigen doelgroep. Dat lijkt een groot verschil met de insteek van de marketeer, maar dat is het eigenlijk ook weer niet.

Interview: Huub Koch
Fotografie: Versdenkers + Kern Thompson

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen in het boek Laat zien wat je waard bent van Huub Koch.

Flevoland Positionering en Communicatie strategie

Creatieve organisaties-positionering

Strategie en Innovatie 
– Hoe kunnen we de positionering en communicatiestrategie van Provincie Flevoland helder definiëren naar interne en externe doelgroepen en ‘tastbaar’ maken in inspirerende content?

Provincie Flevoland

Positionering, corporate identity, teamtraining en communicatiestrategie

Provincie Flevoland is een plek waar letterlijk ruimte is. Om te werken, om te leven en om te groeien. Een provincie die zich kenmerkt door innovatie, doortastendheid en het gewoon doen. Om die boodschap te laten leven bij burgers, stakeholders en veel partners werkte zij samen met Versdenkers aan haar positionering en in- en externe communicatiestrategie. Versdenkers gaf dat vorm in een strategisch advies en een langdurend trainingsprogramma voor marketing-communicatie teams. 

Provincie Flevoland is een grote, complexe organisatie met veel verschillende externe klanten en stakeholders. Naast de communicatieafdeling zijn ook andere interne afdelingen en projectgroepen actief met communicatie naar in- en externe stakeholders en doelgroepen. Dat zijn natuurlijk burgers, maar ook kennisinstituten, ondernemers, politiek, landbouw etc. 

Voor de ontwikkeling van de nieuwe positionering, corporate identity en communicatiestrategie kiest Provincie Flevoland er bewust voor deze afdelingen en projectgroepen in het proces te betrekken. Zo ontstaat een steviger draagvlak en een effectievere inzet van de nieuwe communicatiestrategie.

Provincie Flevoland communicatiestrategie
Vanuit een heldere strategie kunnen creatieve communicatie concepten voor diverse doelgroepen worden bedacht.
Het model is toepasbaar op externe- en interne communicatie

De communicatiestrategie aanpak

Het traject voor Provincie Flevoland is een afwisselend programma. Het beslaat een reeks op maat gemaakte trainingen, feedback en advies sessies. Stap voor stap en met input van alle betrokkenen is een aansprekende nieuwe positionering en communicatiestrategie ontwikkeld.
 

De teams leren werken met het nieuwe communicatieframe, een op maat ontwikkeld model waarmee de strategische aspecten van communicatievraagstukken ontwikkeld worden, maar ook het creatieve communicatie concept bedacht wordt.

In praktische workshops werken de teams verder aan hun vaardigheden op het gebied van conceptontwikkelingvisuele communicatie en brandstorytelling, zodat ze beter in staat zijn de vertaalslag naar content te maken. 

 
 
Provincie Flevoland communicatiestrategie
Het communicatiemodel geeft richting aan brandstorytelling en contentstrategie

Communicatiestrategie en Beeldvisie

De communicatie van Provincie Flevoland spreekt een breed spectrum aan doelgroepen aan. Hoe ontwikkel je een visie op beeldtaal die voldoende houvast geeft, maar ook vrijheid biedt om af te wisselen? Versdenkers ontwikkelde een framework dat richting geeft aan zowel generiek als specifiek beeld. 

Teams got talent teambuilding

teams-got-talent-teambuilding

Creativiteitsontwikkeling 
– Hoe kunnen we na bijna twee jaar thuiswerken de teamspirit weer aanwakkeren en collega’s met elkaar in verbinding brengen? Creatieve teambuilding is het antwoord.

Team's Got Talent teambuilding

De vraag van Dela aan Versdenkers

Na een lange periode van thuiswerken wil de innovatie afdeling van Dela het team bij elkaar brengen tijdens een actieve teambuilding dag met als doel weer verbinding tot stand te brengen. Ons creatieve Team’s Got Talent programma leent zich uitstekend voor de teambuilding vraag van Dela. 

ervaringen van deelnemers
In een teambuilding programma met vier creatieve sessies wordt het team creatief uitgedaagd. Alle sessies in het Team’s Got Talent teambuilding programma draaien om een kunstvorm; muziek, tekenen en theater. Samen kunst maken is een frisse manier om elkaar vanuit een nieuwe invalshoek te leren kennen. En om elkaars verborgen talenten te ontdekken.

Het resultaat

De uitkomst? Een team dat elkaar met een frisse blik bekijkt en klaar is om er met elkaar de schouders onder te zetten.

Het Team's got talent programma

Een artistieke teamspirit booster die je op creatieve manier weer in verbinding brengt met je collega’s. In vier sessies ga je samen op avontuur langs theater, muziek en kunst. Je ontdekt nieuwe talenten en raakt op een originele manier (weer) met elkaar in gesprek.

Trainer: Richard Roling. 10:00 – 11:30 uur

Om je team weer te laten vlammen moet je eerst opladen. Maar hoe ga je om met een overdosis prikkels? Nu we weer alles mogen kan dat overweldigend zijn. Zoveel interactie en prikkels op de werkvloer zijn we niet meer gewend. Het is belangrijk om daar bewust van te zijn en elkaar te helpen afremmen. In een vlammende teambuilding sessie verzamelen we alles dat ons overprikkelt en steken er (ook letterlijk) de fik in! Dat lucht op.

Verwacht een afwisselende mix van verbindende opdrachten en creatieve werkvormen met een vette knipoog. Een snelkookpan van improvisatietheater met reflectieve rustmomentjes.

Het resultaat:

 • even uit je denk-modus
 • 100% lachgarantie
 • uit de dagelijkse sleur: in het moment leren zijn
 • afreageren en relativeren

Trainer: Lisa van Noorden. 11:30 – 12:30 uur

Na lang thuiswerken ben je misschien een beetje out-of-touch geraakt met je collega’s. Zoomen is leuk, maar echte bonding gebeurt tussen het werk door. Spontane grapjes, bijkletsen in de pauze, vrijdagmiddagborrels. In deze sessie leer je op een leuke én creatieve manier je collega’s weer kennen door elkaars portret te tekenen met houtskool. De resultaten hang je natuurlijk op in de kantine.

Het resultaat:

 • collega’s bekijken elkaar met een frisse blik
 • je beleeft een moment van rust en concentratie
 • je verbetert ook nog eens je tekenvaardigheden

Trainer: Frank Paats. 13:00 – 14:00 uur

In deze workshop vorm je, zonder muzikale ervaring, met je team een muziekgroep en werk je samen naar een eigen team-lied. Muziek maken is geweldig en is bovendien een prachtige metafoor voor de samenwerking binnen het team en jouw rol daarin. Je ervaart dat je elkaar nodig hebt om muziek en teksten te maken. Sterker nog: juist diversiteit in rollen en kwaliteiten maken het eindresultaat beter. Wij zorgen, samen met jullie, voor de muzikale begeleiding. Deze sessie staat bol van verrassende avonturen, plezier en entertainment.

Het resultaat:

 • je hebt straks je eigen team-lied
 • je leert elkaar op een verrassende, muzikale manier kennen
 • jullie maken iets unieks mee
 • de vertrouwensbasis wordt versterkt
 • je leert dat ieders talenten waardevol zijn

Trainer: Theresa Hartgers. 14:00 – 15:00 uur

Hoe zien jullie als team de toekomst op de werkplek? Is die thuis, op kantoor, of allebei? Dat visualiseer je samen in deze zakelijk tekenen workshop. Met markers en papier werken jullie samen aan een praatplaat. Jullie zetten letterlijk die stip op de horizon! Wij zorgen voor de materialen, jullie voor de creativiteit. 1 team, 1 tekening!

Het resultaat:

 • iets leren waar je nog lang plezier van hebt
 • op een creatieve manier jullie “common ground” hervinden
 • nieuwe inzichten verbeelden in een fris toekomstbeeld
teams-got-talent-teambuilding

Meer over Team's got Talent

Teams got Talent is een teambuilding dagprogramma van 10:00 – 15:00 uur, inclusief een half uur pauze. De kosten zijn €150 per persoon ex btw en lunch, met een minimum van 10 deelnemers. Het kan op jullie locatie, of in Rotterdam plaatsvinden. Het programma wordt zowel Nederlands- als Engelstalig aangeboden.

teambuilding
teams got talent
teambuilding

Kunst als aanjager en inspiratie

teams got talent

Echte inspiratie en het vermogen om mensen innerlijk te bewegen vind je in de kunsten. Daarom zetten we creatieve sessies in als aanjager in trainingen en projecten. 

VERSDENKERS EN KUNST​

Voorbeelden en principes uit theater, muziek, beeldende kunst en film zijn een inspirator bij het ontwikkelen van positionering, merkbeleving, creatieve strategie, concepten, campagnes en visuele identiteit, 

Versdenken is vrijdenken. Door zèlf te denken als een kunstenaar of creatief aan de slag te gaan ontstaat er ruimte om buiten het doeldenken te treden. Dan kun je ècht onderscheidende merkcommunicatie ontwikkelen. 

teams got talent

PORTRET TEKENEN OM ELKAAR BETER TE LEREN KENNEN

Aandacht voor kunst in social media

Versdenkers schrijft veelvuldig over kunst, design, film, creatieve disruptie, samenwerkingen tussen merken en kunstenaars op social media. Zo houden we onszelf, èn ons netwerk geïnspireerd. 

Kunst en design in alle trainingen

In al onze trainingen gebruiken we referenties aan kunst, film en uitmuntende advertising om deelnemers te verleiden anders over creatieve communicatie na te denken. We trainen in een atelier of galerie.

werk van camilla perkins en XAVIERA ALTENA

Creatieve sessies

Trainen in de FRANK TAAL galerie

Creatieve organisaties Creatieve sessies

denken als een kunstenaar

Creatief-leiderschap-Creatieve sessies -denken-en-brainstormen

TRAINEN IN EEN CREATIEVE OMGEVING

Gemeente Groningen Design Thinking Proces

Design thinking proces groningen_1

Leiderschap en Innovatie
– Hoe kunnen we innovatiever omgaan met stedelijke vraagstukken? Zoals het oplossen van fiets parkeerproblemen? Of afval scheiden? En hoe kunnen we inwoners stimuleren om te participeren, en de toekomst in eigen hand te nemen? Het D
esign Thinking proces leent zich perfect voor dit type vragen.

Gemeente Groningen Design Thinking

De vraag van Groningen aan Versdenkers

In een onderzoek naar stedelijke veerkracht vroeg Gemeente Groningen Versdenkers naar een Design Thinking proces met een groep van 60 beleidsmedewerkers en bestuurders. 5 groepen gingen aan de slag op thema’s als: afval scheidenfietsparkeren, burger betrokkenheid en arbeidsmarkt participatie.

Design thinking proces groningen_1

Het programma

Door het Design Thinking proces in te zetten behandelt iedere groep het eigen thema in 6 fases: Inleven in de doelgroep – Probleem en Ontwerpvraag definiëren – Inspiratie ophalen- Idee-ontwikkeling – Prototyping – Presentatie. Elke groep wordt begeleid door een Versdenkers coach.

Creatieve disruptie in het Design Thinking proces

In de derde fase Idee-ontwikkeling wordt veel ruimte gegeven aan creatieve exploratie en brainstormen. In de presentatie fase worden improvisatietheater en rollenspellen ingezet om in de huid van 6 verschillende doelgroepen te kruipen. Onze inhouse tekenaar Theresa Hartgers heeft de resultaten van het Design Thinking proces pakkend samengevat in visuele verslagen. Met visuele verslagen houd je de resultaten en de output levend. Deze kunnen geprint worden, of op social worden geplaatst.

Zuidkoop; inspirerend en met liefde voor de natuur.​

zuidkoop-site

Strategie & Innovatie
– Hoe kunnen we de kracht van conceptueel denken gebruiken om ons ons creatiever te positioneren in onze markt? Een trainingprogramma over Positionering, Conceptontwikkeling en Brand storytelling.  

Zuidkoop Natural Projects

Verrassen en inspireren met liefde voor de natuur

Zuidkoop Natural Projects is specialist in interieurbeplanting, bloemkunst en tentoonstellingsbouw. Constant zoekende naar nieuwe concepten. Een uniek bedrijf, want het zijn niet alleen conceptmakers, alles wat wordt bedacht, wordt ook gebouwd in de enorme werkplaats naast de showroom. 

Het creatieve team van Zuidkoop is toe aan een frisse, inspirerende aanpak om concepten te ontwikkelen waarin beleving centraal staat. Een waarbij het merk Zuidkoop op een nog meer onderscheidende manier tot uiting komt.

DEELNEMERS VERTELLEN OVER HUN MOTIVATIE

zuidkoop natural projects
zuidkoop-site

Het programma

In een driedaagse workshop Positionering, Conceptontwikkeling en Brand storytelling gaan we aan de slag met het creatieve team. We besteden aandacht aan het ontwikkelen van multifunctionele en flexibele concepten voor stands, beursconcepten en de bijbehorende beleving. 

Met het team onderzoeken we merkpersoonlijkheid en het merkarchetype van Zuidkoop Natural Projects. Vervolgens bepalen we samen welke beleving bij Zuidkoop past. Ook gaan we aan de slag met creatief denken, trendwatching en storytelling en de toepassing ervan in (event)concepten. De laatste dag besteden we aan het uitrollen van concepten in beeld en vorm, en het ontwikkelen van een visie op beeld en beleving. 

Het resultaat

Natalie Zuidgeest, onze opdrachtgever bij Zuidkoop Natural Projects vertelt het zelf in onderstaande video.

NEN: helder communiceren wat we doen en voor wie

Creatieve organisaties

Procesontwikkeling
– Hoe kunnen we onze creatieve-, communicatie en marketing teams beter laten samenwerken en zo tot een sterkere profilering komen in onze communicatie?

NEN: helder communiceren wat we doen en voor wie

De vraag van NEN aan Versdenkers

NEN (kort voor de Nederlandse Norm) ontwikkelt en stimuleert de ontwikkeling van normen en richtlijnen voor verschillende partijen en belanghebbenden. Denk aan kwaliteitsnormen voor ondernemingen of normen waar elektrische installaties in woningen aan moeten voldoen. NEN kan ook veel betekenen voor professionals die producten of diensten ontwikkelen, omdat zij bij de ontwikkeling ook rekening moeten houden met overheidsnormen.

NEN ervaart dat zij zich nog niet sterk genoeg profileren bij hun stakeholders. Ze schakelt Versdenkers in voor procesontwikkeling: het een nieuwe interne workflow en een heldere profilering in de in- en externe communicatie. 

nen1
Creatieve organisaties
art-reference-nen

IN PROCESONTWIKKELING EN TRAINING GEBRUIKEN WE REFERENTIES UIT DE KUNSTWERELD. BIJVOORBEELD BIJ HET ONTWIKKELEN VAN EEN VISUELE TAAL.

Procesontwikkeling aanpak

Met een groot deel van het communicatieteam ontwikkelden we een nieuwe workflow met het creatieve-, communicatie en marketing teams.
Daarna scherpten we skills aan in een 5 dagend durend trainingstraject met Brandstorytelling, Visuele communicatie en Copywriting.

Met de merkpersoonlijkheid, de merkwaarden en het merkverhaal van NEN als vertrekpunt ontwikkelen we storylines voor socials. Aansluitend werkte het team aan een aangescherpte tone of voice, zodat de merkpersoonlijkheid ook duidelijk spreekt uit de teksten. Al het geleerde is samengebracht in een nieuwe workflow. Ter inspiratie zijn in de training veel voorbeelden uit de kunst gebruikt.

Het resultaat

Een heldere nieuwe online presence waarmee de NEN laat zien wat ze doet en voor wie. En een enthousiast team dat door nieuwe kennis én een nieuwe workflow een frisse impuls heeft gekregen.

Leading Creatives ontwikkelt creatief talent tot sterke leiders

Banner-creatief-denken-en-doen

Leiderschap en Innovatie
Een inspirerend creatief leiderschap programma voor ambitieuze creatieven die een leidende functie ambiëren. En voor organisaties die hun aanwezige creatief talent willen ontwikkelen en behouden.

Leading creatives ontwikkelt creatief talent tot sterke leiders

Een inspirerend en praktisch creatief leiderschap programma

In 2021 volgen zes jonge creative professionals onze opleiding Leading Creatives. Een zes maanden durend traject voor creatief leiderschap dat ze klaarstoomt voor een leidinggevende functie in creatieve teams. Deze enthousiaste en diverse groep professionals, afkomstig van bureaus als Media House, Universal Music, Vonc Communicatie, We Are Wim, Concept & Zo en Shoot My. Food doorloopt met veel plezier het afwisselende programma.  

DEELNEMERS VERTELLEN OVER HUN MOTIVATIE

Creatief-leiderschap-Creatieve sessies -denken-en-brainstormen

Het creatief leiderschap programma

Leading Creatives is een inspirerend en praktisch small group training programma afgewisseld met blended learning, werkbezoeken, creative challenges en cases.

In module 1 starten we met het onderzoeken en ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. Als creatief ga je een transitie in van maker/producent naar leider. Je rol verandert: je gaat leiding geven aan een team vanuit een creatieve en strategische visie. Wat vraagt dat creatief leiderschap van jou als persoon?

In module 2 gaan we dieper in op het leiden van creatief leiderschap. We kijken daarbij naar de stimulerende en strategische rol van de leider, ook bij creatieve innovatie trajecten binnen de organisatie.

In module 3 kijken we naar de rol van de leider naar buiten toe. Hoe draag je je merk naar buiten uit? Hoe gaan jij en je team met klanten en stakeholders om? En hoe werk je samen met andere teams en professionals in een case?

Creatieve disruptie

Net als bij onze andere trainingen, zijn kunst en autonoom denken als een rode draad verweven in het Leading Creatives programma. Dat begint al bij de kick-off; de deelnemers gaan onder andere aan de slag met zelfportretten. Een creatieve manier van zelfonderzoek, dat een thema is in module 1. Daarnaast vinden veel trainingen plaats in een kunstgalerie, waar de actuele tentoonstellingen onderdeel zijn van de lesstof. Ook in de les creatief brainstormen komen technieken uit autonome kunst in verschillende vormen terug.

Kunst en design in alle trainingen

versdenkers speel-atelier
portret-tekenen-ervaringen van deelnemers

portret tekenen als medium om inzicht te krijgen in je zelfbeeld

Ook als personal coaching of incompany

Lees hiernaast het testimonial van Britt, een van de deelnemers die Leading Creatives in een professional coaching vorm doorliep.

 

ervaringen van deelnemers

Als creatief verantwoordelijke bij een communicatiebureau miste ik de brug tussen creativiteit enerzijds, en strategie en leidinggeven anderzijds. Ik wilde me vooral als strategisch leidinggevende ontwikkelen. Ook wilde ik leren hoe ik een creatief proces kan opzetten, zonder zelf continu aanwezig te moeten zijn. Ik kwam Versdenkers online tegen en de inhoud van Leading Creatives sloot perfect aan. Ik wilde het traject graag versneld doorlopen én liever gisteren dan vandaag starten. Daarom werd een training op maat voor mij samengesteld. Een topoplossing. De focus van het Creatief Leiderschap programma lag vooral op de vraag: hoe kan ik een goede leider zijn? We gingen o.a. aan de slag met de ‘kleuren in leiderschap’ en met een training over creativiteit en strategie. Wat me opviel is dat ik veel met echte trainers werkte, niet slechts ervaringsdeskundigen. Ik kreeg handvatten en een stappenplan, dat ik direct kon toepassen binnen mijn team. Een groot pluspunt was de begeleiding die ik kreeg. Lisa is echt een mentor; ze volgende mijn leerlijn, luisterde mee en checkte of alles nog op elkaar aansloot. Echt een aanrader.”

Scroll to Top

MEER WETEN OVER VERSDENKERS?

Wil jij gratis inspiratie in je mailbox?

Ontvang 1 x per maand onze nieuwsbrief

Ik wil meer informatie over deze training

Naam